Sesja Plakatowa

Czy kiła może odebrać wzrok? Opis przypadku

Aleksandra Krasińska1, Małgorzata Wichrowska1, Danuta Nikratowicz1, Jarosław Kocięcki1
 1. Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Powikłania operacji zeza stanowiące zagrożenie dla funkcji wzroku – prezentacja serii przypadków

Małgorzata Kochana1,2, Mandagere Vishwanath2
 1. Szpital Specjalistyczny S. Żeromskiego w Krakowie, Polska
 2. Manchester Royal Eye Hospital, Wielka Brytania

Analiza czynników okołooperacyjnych w profilaktyce zapalenia wnętrza gałki ocznej po iniekcjach doszklistkowych

Patrycja Soja, Piotr Jurowski
 1. Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej USK im. WAM, II Katedra Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Współczesne wyzwania stojące przed zakładami górniczymi w zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych – na przykładzie SARS-COV 2 w Polsce

Magdalena Adamczyk-Frystacka1, Roman Frystacki2, Erita Filipek1,3
 1. Oddział Okulistyki Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego
  Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Kierownik: dr hab. n. med. Erita Filipek
 2. Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, Prezes: mgr inż. Adam Mirek, Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach, Dyrektor: mgr inż. Roman Sus
 3. Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego
  Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Kierownik: dr hab. n. med. Erita Filipek

Urazy gałki ocznej w podziemnych zakładach górniczych

Roman Frystacki1, Magdalena Adamczyk-Frystacka2, Erita Filipek2,3
 1. Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, Prezes: mgr inż. Adam Mirek, Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach, Dyrektor: mgr inż. Roman Sus
 2. Oddział Okulistyki Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego
  Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Kierownik: dr hab. n. med. Erita Filipek
 3. Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego
  Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Kierownik: dr hab. n. med. Erita Filipek

Zez zbieżny ustalony w przebiegu wysokiej krótkowzroczności

Joanna Mamczur1, Anna Gotz-Więckowska2 , Marta Pawlak2
 1. SKN Okulistyki. Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 2. Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zębopochodna ropowica oczodołu u 13-letniego chłopca – opis przypadku

Beata Urban1, Bożena Skotnicka2, Alina Bakunowicz-Łazarczyk1
 1. Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza UDSK, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 2. Klinika Otolaryngologii Dziecięcej UDSK, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Zastosowanie przeztwardówkowej cyklofotomodulacji u pacjentów z jaskrą po zabiegach witreoretinalnych

Ewa Mrukwa-Kominek1,2, Marta Hajduga-Szewczyk1, Sebastian Sirek1, Wojciech Maruszczyk1, Monika Sarnat-Kucharczyk1,2, Rafał Leszczyński1
 1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
  Katowicach

 2. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Medycznego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu
  medycznego w Katowicach

Nietypowy przebieg neuropatii niedokrwiennej nerwu wzrokowego spowodowanej olbrzymiokomórkowym zapaleniem tętnic – opis pacjentki

Dorota Pojda-Wilczek1,2, Monika Saczyńska3, Natalia Sajdak3, Michalina Gałuszka1,2, Anna Piotrowska-Gwóźdź2
 1. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, SUM w Katowicach
 2. Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach
 3. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Ropowica oczodołu u pacjenta z COVID-19 – opis przypadku

Mateusz Jacuński, Dominika Białas, Radosław Różycki
 1. Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa, Polska

Utrata kontaktu wzrokowego u 7-miesięcznego dziecka

Aleksandra Musioł, Anna Chmielarz-Czarnocińska, Anna Gotz-Więckowska
 1. Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Obturacyjny bezdech senny z perspektywy lekarza okulisty

Dominika Białas, Joanna Gołębiewska, Radosław Różycki
 1. Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie

Udar w drodze wzrokowej u młodego pacjenta jako wyzwanie diagnostyczne – opis przypadku

Barbara Nowacka , Wojciech Lubiński
 1. II Katedra i Klinika Okulistyki PUM w Szczecinie, Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński, FEBO

Ostra martwica siatkówki powikłana całkowitym odwarstwieniem – opis przypadku

Małgorzata Mirr, Marcin Stopa
 1. Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii
  Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wigabatryna – wpływ leku przeciwpadaczkowego na zawężenie pola widzenia u 28-letniej pacjentki z zespołem Struge-Webera typu III w obserwacji 2–letniej

Ewelina Czapka, Irmina Jankowska-Lech, Barbara Terelak-Borys, Iwona Grabska-Liberek
 1. Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie

Brolucizumab – nowa opcja leczenia pacjentów z AMD – wyniki własne

Kinga Tochman-Kanty, Anna Święch, Jerzy Mackiewicz
 1. Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wpływ TGFβ na rozwój populacji komórek inwazyjnych czerniaka błony naczyniowej oka w modelu in vitro

A.Kozinska1, M. Szczygieł1, K. Jasińska-Konior1, A. Steg1, M. Sarna1, K. Mokrzynski1, M.Pudelek2, J. Czyż2, A. Markiewicz3, B. Romanowska-Dixon3 and M.Elas1
 1. Zakład Biofizyki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Kraków, Polska
 2. Zakład Biologi Komórki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Kraków, Polska
 3. Katedra Okulistyki Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Klinika
  Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Kraków, Polska

Krętek kiły nadal groźny. Oczna manifestacja II stadium choroby

M. Grad, J. Sidor, B. Terelak-Borys, B. Kozub, I. Grabska-Liberek
 1. Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Porównanie pomiarów długości osiowej gałki ocznej wykonanych za pomocą IOL Master 500, Galilei G6

Robert Mazur1,2, Adam Wylęgała1,2, Bartłomiej Bolek1,2, Magdalena Hunt1,2, Dariusz Dobrowolski1,2,3 Edward Wylęgała1,2
 1. Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski
  Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 2. Oddział Okulistyki Okręgowego szpitala Kolejowego w Katowicach
 3. Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej i Zespołem Zabiegowym, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

Zastosowanie szybkiego testu do oznaczania aktywności esterazy granulocytarnej do identyfikacji ostrego, bakteryjnego zapalenia powierzchni oka

Maciej Oseka1, Piotr Maciejewicz2
 1. Oftalabs Sp. z o.o., Warsaw, Poland
 2. Department and Ophthalmology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland

Rybia łuska – diagnostyka zmian ocznych z wykorzystaniem badań obrazowych

Anna Micińska1,2, Anna Nowińska1,2, Edyta Chlasta-Twardzik1,2, Magdalena Krok1,2, Edward Wylęgała1,2
 1. Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny
  w Katowicach, Katowice, Polska
 2. Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach, Katowice, Polska

Rola ultrasonografii dopplerowskiej tętnicy skroniowej w diagnostyce
i monitorowaniu olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic – opis przypadku

Marta P. Wiącek, Claudia Wietrzykowska, Elżbieta Krytkowska, Anna Machalińska
 1. I Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Wrażenie ziarna w polu widzenia

Andrzej Lipiński
 1. Dom Lekarski, Szczecin

W pułapce diagnostycznej: guz przysadki u pacjenta z obustronnym zagłębieniem jaskrowym

B. Terelak-Borys, M. Grad, M. Kępińska, I. Grabska-Liberek
 1. Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Zespół kopulastej plamki oka prawego – opis przypadku

Magdalena Kal
 1. Klinika Okulistyki w WSZ w Kielcach

Hipotonia gałki ocznej w przebiegu jaskry pierwotnej wrodzonej u pacjenta dorosłego – opis przypadku

Katarzyna Gontarz1,2, Wojciech Maruszczyk2, Małgorzata Machalska2, Mariola Dorecka1,2, Dorota Wyględowska-Promieńska1,2, Ewa Mrukwa-Kominek1,2
 1. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 2. Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
  im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Dołek rozwojowy tarczy – trudności diagnostyczne, różnicowanie

Sława Borowska
 1. Centrum Okulistyczne Laser